Lưu trang web để đọc sau trên Chrome

Actually Read it Later: Lưu trang web để đọc sau trên Chrome

Actually Read it Later giúp mang tính năng Reading later vào trình duyệt Chrome để ghi nhớ những trang web có bài viết muốn đọc sau khi thời gian rãnh rỗi. Đặc biệt hơn, tiện ích sẽ mở tự động danh sách trang web đánh dấu khi đến thời điểm thiết lập.

Read it later hay Read later là tính năng cho phép người dùng đánh dấu bài viết trang khi cần đọc nhưng ở một thời gian nào đó trong tương lai. Tính năng này giống đánh dấu trang (bookmark hay favorites) nhưng được phân loại trong một mục riêng. Trên Microsoft Edge nó được gọi là Reading list và có nhiều dịch vụ hỗ trợ tính năng này, điển hình như Pocket.

Bạn vào đây hay link bên dưới > Add to Chrome > Add extension để cài đặt tiện ích mở rộng này.

Actually Read it Later
Actually Read it Later

2018 03 10 15 24 40 - Actually Read it Later: Lưu trang web để đọc sau trên Chrome

Tiện ích sử dụng rất đơn giản. Bạn mở trang web có bài viết muốn đánh dấu đọc sau > bấm biểu tượng tiện ích trên thanh công cụ. Link bài viết sẽ được ghi nhớ và hiển thị dưới dạng tiêu đề. Một trang web có thể được đánh dấu nhiều lần, bạn bấm nút x để xóa bớt.

2018 03 10 16 06 05 600x330 - Actually Read it Later: Lưu trang web để đọc sau trên Chrome

Tiếp theo, bạn bấm Settings để cài đặt thời gian theo trình tự: giờ – phút – nhập AM (buổi sáng)/PM (buổi trưa chiều tối) > bấm Set time. Hiện tại, tiện ích chưa cho phép đặt thời gian cho từng trang web đánh dấu. Khi đến thời điểm, tiện ích sẽ mở danh sách các trang web đánh dấu. Bạn bấm vào tiêu đề để truy cập bài viết trang web trong tab mới.

2018 03 10 16 05 38 - Actually Read it Later: Lưu trang web để đọc sau trên Chrome

 

Nguồn: Trainghiemso.vn

Загрузка...

Leave a Reply