Tổng hợp phần mềm dành cho máy tính, đầy đủ các phần mềm cần thiết cài đặt sau khi cài lại hệ điều hành. Tất cả phần mềm luôn được cập nhật phiên bản mới. Ngoại trừ những phần mềm có thể tải ngay từ trang chính thức của phần mềm đó thì những phần mềm trong thư viện này đều được mình sưu tầm và lưu trữ bao gồm miễn phí và “có bản quyền” để sử dụng lâu dài mà không gặp vấn đề nào cả.

Vì lý do bảo mật nếu không hiện danh sách phần mềm mà chỉ hiện 2 đám mây thì bạn vui lòng Kéo đám mây trắng vào bên trong đám mây xám nhé.